Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Chuyên ngành Đào tạo  >  CNTT - Quản trị kinh doanh Quốc tế

Chuyên gia Quản trị tài chính kế toán quốc tế CIMA Việt Nam (Hệ 2 năm)

 

 

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NGHỀ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO NHẤT TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH

 

1. CÁC CON SỐ THỐNG KÊ VỀ NGÀNH

ü  CIMA là chứng chỉ chuẩn mực chất lượng toàn cầu về đào tạo kế toán quản trị

ü  93 trong số 100 thương hiệu lớn nhất thế giới tuyển dụng sinh viên và hội viên CIMA

ü  183.000 là số hội viên và học viên của CIMA tại 168 Quốc gia

2. GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH

ü  Thời gian đào tạo: 2 năm

ü  Bản quyền chương trình đào tạo: CIMA (Anh Quốc)

Chuyên gia Quản trị Tài chính kế toán CIMA là chương trình đào tạo thứ ba của Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD), chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, cung cấp cho học viên:

ü  Kiến thức và kĩ năng quản lí chiến lược và các vấn đề đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

ü  Tiếng anh chuyên ngành Quản trị tài chính, Kế toán quản trị

ü  Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường Quốc tế

3. CHỨNG CHỈ VÀ BẰNG CẤP      

Tốt nghiệp Chuyên gia Quản trị Tài chính kế toán Quốc tế CIMA, học viên nhận được đồng thời:

ü  Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Chuyên gia Quản trị tài chính kế toán CIMA

ü  Chứng chỉ “CIMA Advanced Diploma” về Kế toán Quản trị do Hiệp hội kế toán quản trị công chứng Anh Quốc cấp được đánh giá cao và có giá trị trên 165 nước trên thế giới

4. KHẢ NĂNG LIÊN THÔNG

Học viên có Chứng chỉ “CIMA Advanced Diploma” về Kế toán Quản trị sẽ được học chuyển tiếp lên cấp độ cao hơn tại 20 trường ĐH hàng đầu tại Vương quốc Anh để lấy Bằng cử nhân và Thạc sĩ.

5. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp chuyên ngành có thể làm trong rất nhiều lĩnh vực như trở thành nhà Đầu tư tài chính, chuyên gia Phân tích tài chính, chuyên gia Kế toán quản trị, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành.

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg