Hệ đào tạo doanh nghiệp  >  Khách hàng tiêu biểu

Một số khách hàng tiêu biểu

Ban Quản lý DA Phát triển CNTT & TT tại VN – Bộ Thông tin và Truyền thông
   
Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương Bộ Tư pháp
   
 Tổng Công ty Hàng không VN  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

 

 Công ty mạng lưới Viettel  Công ty Thông tin di động - VMS
Viễn thông Việt Nam Trung tâm viễn thông khu vực 1 (VTN1)
 Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Trung tâm CNTT EVN  Trường bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước
Tập đoàn Bảo Việt Bảo hiểm xã hội VN
 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Công ty CP Công nghệ Tinh Vân 
   
   
   
   
   

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg