Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Chuyên ngành Đào tạo  >  Lập trình viên Quốc tế

Chuyên gia Lập trình Quốc tế

 

 

 LẬP TRÌNH QUỐC TẾ - NGHỀ CỦA TƯƠNG LAI

 

 1. CÁC CON SỐ THỐNG KÊ VỀ CHUYÊN NGÀNH

 • Hơn 60.000 là số doanh nghiệp tại Việt Nam tính tới năm 2014
 • Hơn 5.000 là số Website được lập mỗi tháng
 • 400.000 là số sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính
 • 1.000.000 là số lập trình viên đang còn thiếu tại Việt Nam

2. GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH

 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cấp độ: Chuyên gia Quốc tế

Chuyên gia Lập trình Quốc tế là chương trình đào tạo thứ hai của Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD), chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, mục tiêu của chuyên ngành nhằm cung cấp cho học viên:

 • Nền tảng kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình…
 • Kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Java, .Net…
 • Kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng Mobile trên nền tảng: Android, Windowphone…
 • Kiến thức chuyên sâu về lập trình Web, Webservice, công nghệ điện toán đám mây…
 • Kỹ năng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường Quốc tế

3. CHỨNG CHỈ VÀ BẰNG CẤP

Tốt nghiệp Chuyên gia Lập trình Quốc tế, học viên nhận được đồng thời:

 • Bằng Kỹ sư thực hành chuyên ngành Lập trình máy tính  do Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội cấp.
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Chuyên gia Lập trình Quốc tế
 • 02 Chứng chỉ Quốc tế về Lập trình: Programming in C# và Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications do Microsoft (Hòa Kỳ) cấp có giá trị trên Toàn Cầu.

4. KHẢ NĂNG LIÊN THÔNG

Theo ngạch bằng cấp: lấy bằng Cử nhân, kỹ sư tại các trường đại học trong và ngoài nước

 • Liên thông trong nước: học liên thông lên bậc Đại Học theo qui định của Bộ GD&ĐT
 • Liên thông quốc tế: chuyển tiếp sang năm cuối để lấy bằng Cử nhân công nghệ của Đại học LETI (Top 10 Đại học Nga), Cử nhân Đại học Bialystok (Ba Lan).

Theo ngạch chuyên môn: học chuyên sâu chuyên ngành lên cấp độ cao hơn

 • Sinh viên có thể đăng ký học chuyển tiếp chuyên sâu chuyên ngành lên cấp độ cao hơn

5. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa – BKACAD đào tạo các chuyên gia lập trình, chuyên gia phần mềm đẳng cấp Quốc tế, đào tạo tập trung những công nghệ chuyên sâu: Java, Android, Window Phone…

Học viên tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức vững chắc về công nghệ thông tin cũng như quy trình phát triển phần mềm và khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình thành thục.

 

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg