Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Lập trình

Lập trình ứng dụng Website với Java - BCSE in Java Web Development

 BCSE in Java Web Development 

(Chứng chỉ Phát triển ứng dụng Website với Java) 

 Thời lượng: 112h

Giới thiệu tổng quan: 

Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (Bachkhoa Information Technology Academy – BKACAD) là Đơn vị đào tạo CNTT chuẩn quốc tế và trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Được thành lập từ năm 2004, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) là đối tác hàng đầu của các hãng như Cisco, Microsoft, Oracle, VUE, Prometric tại Việt Nam và đã tổ chức thành công hàng trăm khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn về quản trị mạng, quản trị hệ thống, lập trình, bảo mật và kiểm thử phần mềm cho các cơ quan tổ chức, công ty, và sinh viên các trường đại học trong cả nước.

BCSE (“BKACAD Certified Software Engineer”) là chứng chỉ dạy nghề Quốc tế được cấp cho Học viên hoàn thành khóa học chuyên sâu về một công nghệ lập trình tại BKACAD. Không chỉ được các doanh nghiệp công nhận và đánh giá cao về tính chất thực nghiệp, chứng chỉ BCSE cũng có thể được sử dụng để xin miễn môn khi đăng ký các khóa học có văn bằng cao hơn tại Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD).

Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng: 

  • Sử dụng thành thạo lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java phát triển các ứng dụng website phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp: hệ thống kế toán, nhân sự, tài sản, …
  • Xây dựng hệ thống website đa ngôn ngữ: hệ thống bán hàng toàn cầu, hệ thống tin tức đa ngôn ngữ
  • Hiểu biết sâu sắc mô hình lập trình MVC và Framework Struts 2 - được sử dụng rộng rãi trong thế giới Java
  • Trở thành lập trình viên website Java chuyên nghiệp

Ai có thể tham gia khóa học:

  • Tất cả đối tượng có tư duy logic và mong muốn trở thành lập trình viên

Văn bằng/ Chứng nhận:

  • Chứng chỉ Phát triển ứng dụng Website với Java (BCSE in Java Web Development) do Học viện CNTT Bách Khoa BKACAD cấp.
  • Chứng chỉ quốc tế Oracle Certified Professional, Java EE 5 Web Component Developer, Oracle Certified Professional, Java Platform, Enterprise Edition 6 JavaServer Pages and Servlet Developer  thi tại trung tâm khảo thí Quốc tế VUEUE

Nội dung khóa học:

Module 1: Lập trình Java cơ bản (20h)

Bài  Bài 1: Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java*

Bài 2: Câu lệnh điều khiển ra quyết định

Bài 3: Giới thiệu về lặp và các câu lệnh nhảy

Bài 4: Mảng một chiều và nhiều chiều

Bài 5: Phương thức trong lập trình hướng đối tượng

Bài 6: Khái niệm lớp, nạp chồng phương thức

Bài 7: Kế thừa và đa hình

Bài 8: Interface, Abstract Class và Package, bổ từ truy cập

Bài 9: Exception Handling trong Java

Bài 10: Collection API

Module 2: Lập trình website tĩnh (26h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan và quy tắc viết HTML

Bài 2: Bố cục website bằng bảng

Bài 3: Biểu mẫu (Form)

Bài 4: Các thẻ nâng cao trong HTML5

Bài 5: Bài tập thiết kế

Bài 6: Giới thiệu, quy tắc viết CSS3

Bài 7: Các loại bộ chọn

Bài 8: Style giả và cách viết Menu

Bài 9: Bố cục website bằng div

Bài 10: Bài tập bố cục website

Bài 11: Nền tảng cú pháp của ngôn ngữ lập trình web client Javascript/VBScript

Bài 12: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu

Bài 13: Biểu thức quy tắc trong Javascript 

Module 3: Cơ sở dữ liệu quan hệ (20h)

Bài 1: Giới thiệu về CSDL

Bài 2: Kiểu dữ liệu

Bài 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL

Bài 4: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML

Bài 5: Câu lệnh Select

Bài 6: Thao tác kết nối dữ liệu (Join) phần 1

Bài 7: Thao tác kết nối dữ liệu (Join)  phần 2

Bài 8: Index và các loại Index

Bài 9: Stored Procedure

Bài 10: Giới thiệu về View

Module 4: Lập trình Web với JSP/Servlet (34h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan JSP/Servlet

Bài 2: Các loại bộ nhớ của JSP và Servlet

Bài 3: Xử lý Session, Cookies

Bài 4: Quốc tế hóa và đa ngôn ngữ trong ứng dụng Web

Bài 5: Kết nối CSDL với JDBC 

Bài 6: Kết nối CSDL với JDBC 

Bài 7: Sử dụng đối tượng ResultSet

Bài 8: JSP Standard Tag Library (JSTL) – Basic Tag

Bài 9: JSP Standard Tag Library (JSTL) – SQL Tag

Bài 10: JSP Custom Tag 

Bài 11: Xây dựng ứng dụng MVC 

Bài 12: Giới thiệu Framework Struts 2 

Module 5: Đồ án thực tế (10h)

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg