Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng dự kiến tháng 05/2020

     Lịch khai giảng dự kiến tháng 05/2020

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
1 CCNA - ONLINE   25.05.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
 2 CCNA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.05.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
3 CCNA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 23.05.2020

19.30 - 21.30

3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
4 CCNP A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.05.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
5 AZURE - ONLINE   26.05.2020 19.00 - 21.00 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ
6 AZURE - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.05.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
7 LPI - ONLINE   25.05.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
8

LPI - 01

A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.05.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
9 JAVA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.05.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
10 PYT - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.05.2020 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
11 PHP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.05.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp Bảo mật
12 CEH - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.05.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 


Cập nhật ngày02/05/2020
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

 

Học viện Công nghệ BKACAD

[Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế: Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên... ]

Phòng tuyển sinh: P.214, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu
 Tel: 0243 868 4321

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg