Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng dự kiến tháng 07/2019

  Lịch khai giảng dự kiến tháng 07/2019

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
 1 CCNA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 05.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
2 CCNA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.07.2019

17.45 - 19.30

3 - 5 -7 15 Còn chỗ 
 3 CCNA - 03  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.07.2019 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 15   Còn chỗ
4 CCNP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
5 LPI - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 23.07.2019 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 15 Còn chỗ
6 MCSA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.07.2019 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
7 MCSA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
8 JAVA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.07.2019 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
9 JAVA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
10 PHP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
Các lớp Bảo mật
10 CEH - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.07.2019 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 15 Còn chỗ 
11 CEH - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
12 CCNA S - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.07.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
 

 

Cập nhật ngày01/07/2019
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

[Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế: Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên... ]

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu
☎️ Tel: 0243 868 4321

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg