Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 01/2018

  Lịch khai giảng tháng 01/2018

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
1 BK.NA18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.01.2018

19.30 - 21.30

3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
2 CH.NA18.0201 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 29.01.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
 3 BK.NP17.0612  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 27.01.2018  19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20   Còn chỗ
4 BK.IoT18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.01.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
5 BK.MA18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.01.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
6 BK.LPI18.0101 BK.LPI18.0201 11.01.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Đã KG
7 BK.LPI18.0201 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.01.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ
Các lớp An toàn thông tin
8 BK.NA-Sec18.01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.01.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
9 BK.CEH18.01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.01.2018 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
10 BK.PHP18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 31.01.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
11 BK.JSP18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.01.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
               
Các lớp Tin học văn phòng
12 BK.MOS18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 31.01.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

 

 

Cập nhật ngày 15/01/2018
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg