Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 06/2018

  Lịch khai giảng tháng 06/2018

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
 1 BK.NA18.0706 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.06.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn 6 chỗ 
2 BK.NA18.0806 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 20.06.2018

19.30 - 21.30

2 - 4 - 6 20 Còn 2 chỗ 
 3 BK.NP18.0206  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 08.06.2018  19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20   Còn chỗ
4 BK.IoT18.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.06.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
5 BK.MA18.0306 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.06.2018 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
6 BK.LPI18.0206 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.06.2018 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp An toàn thông tin
7 BK.NA-Sec18.0506 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.06.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
 8 BK.NA-CyberOps18.01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.06.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
9 BK.CEH18.0305 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.06.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
 10 BK.MS18.01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.06.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
11 BK.PHP18.0106 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 25.06.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
12 BK.JSP18.0206 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.06.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn 8 chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
 13 BK.ICDL18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
14 BK.MOS18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Các lớp kiểm thử phần mềm

 
 15 BK.Tester18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.06.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

 

 

Cập nhật ngày 10/06/2018
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg