Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Quản trị hệ thống

Khóa học Đào tạo Chuyên viên Quản trị hệ thống Azure

 

Thời lượng

Khóa học Offline : 90h

Khóa học Online: 70h

Giới thiệu khóa học Chuyên viên Quản trị Hệ thống Azure:

Hiện tại các doanh nghiệp vẫn còn sử dụng hạ tầng và hệ thống cũ (offline), và các doanh nghiệp cũng đã nhận biết được những lợi ích khi sử dụng hạ tầng Cloud của Microsoft và sẽ thực hiện chuyển đổi hạ tầng trong tương lai gần. Hiện nay, cũng đã có nhiều Doanh nghiệp chuyển sang dùng hạ tầng này. Vì vậy, nội dung sẽ là sự kết hợp giữa giáo trình MCSA và môn Azure Administrator Associate ( MCAAA) để phù hợp với các loại hạ tầng máy chủ hiện nay của Doanh nghiệp.

Khi chuyển sang hạ tầng đám mây đòi hỏi nhân lực quản trị phải có kiến thức về hệ thống đám mây. Hiện tại nguồn nhân lực hiểu biết về hệ thống này là rất ít.

 Đối tượng:

Chứng chỉ MCAAA được thiết kế phù hợp với các sinh viên kỹ thuật, các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, các chuyên viên công nghệ thông tin, các kỹ thuật viên mạng, và các chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật…

 Nội dung khóa học:

Nội dung chương trình MCAAA tại Chương trình Học viện Công Nghệ BKACAD luôn luôn được cập nhật những môn học mới giúp cho học viên tiếp cận với các công nghệ mới nhất của Microsoft, bao gồm 2 phần:

Phần 1: Nội dung MCSA cũ đã lược bỏ còn 60h

Phần 2: Nội dung của môn Azure Administrator Associate 30h

 Phần 1 MCSA

Tổng quan về Windows Server 2019 và các điểm mới

Triển khai cài đặt Windows Server 2019 (Nano, Core, Full )

Cấu hình và quản lý các công nghệ lưu trữ Windows SV 2019

Tìm hiểu và triển khai Hyper-V trong Windows Server 2019

Windows Server Container và Hyper-V Containers

Thực thi, triển khai Network Load Balancing

Thực thi, triển khai Failover Clustering

Thực thi, triển khai khắc phục sự cố khi sảy ra tai nạn hệ thống (Backup & Restore)

Triển khai cài đặt hệ điều hành qua mạng với Windows Deployment Service

Triển khai hệ thống update WSUS và giám sát máy chủ

Cấu hình,quản lý và triển khai DHCP

Cấu hình,quản lý và triển khai DNS

Cấu hình và triển khai IPv6

Cấu hình và quản lý việc chia sẻ  tài nguyên và máy in

Tối ưu hóa hệ thống Branch Office với Branch cache và DFS

Cấu hình mã hóa và giám sát truy cập tài nguyên

Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố với Network Policy Server

Giải pháp truy cập từ xa với VPN & VPN Site to Site

Tổng Quan về Active Directory Domain Services

Quản lý các đối tượng trong Active Directory Domain Services

Thực thi, triển khai Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Thực thi, triển khai Active Directory Domain Services Sites and Replication

Thực thi cơ sở hạ tầng Group Policy

Quản lý môi trường Desktop người dùng với Group Policy

Thực thi, triển khai Active Directory Certificate Services

Thực thi, triển khai  Active Directory Rights Management Services

Thực thi, triển khai  Active Directory Federation Services

Phần 2: Azure Administrator Associate

Quản lý đăng ký và nguồn tài nguyên Azure

Quản lý đăng ký Azure

Phân tích sử dụng tài nguyên

Quản lý nhóm tài nguyên

Quản lý truy cập (RBAC)

Thực thi và quản lý lưu trữ Azure

Tạo và cấu hình tài khoản lưu trữ

Import và export data tới Azure

Cấu hình Azure files

Thực thi Azure backup

riển khai và quản lý virtual machines (VMs)

Tạo và cấu hình một VM cho Windows và Linux

Tự động triển khai VMs

Quản lý Azure VMs

Quản lý sao lưu VMs

Cấu hình và quản lý virtual networks

Tạo kết nối giữa các virtual networks

Thực thi và quản lý virtual networking

Cấu hình phân giải tên

Tạo và cấu hình Network Security Group (NSG)

Thực thi cân bằng tải Azure

Giám sát và khắc phục sự cố cho virtual networking

Tích hợp mạng nội bộ với Azure virtual network

Quản lý AD

Quản lý Azure Active Directory (AD)

Quản lý các đối tượng Azure AD (users, groups, and devices)

Thực thi và quản lý Hybrid AD

Thực thi xác thực nhiều lớp (MFA)

Đăng ký ngay để tham gia lớp Quản trị hệ thống Azure

  

 

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg