Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Quản trị hệ thống

Tin học văn phòng nâng cao - MOS A

KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG NÂNG CAO
OFFICE 2007

Thời lượng: 40 giờ (Thời lượng của khóa học có thể được điều chỉnh lại theo yêu cầu cụ thể của từng đơn vị)

Mục tiêu khóa học:

Học viên sẽ được trang bị kiến thức Ms Office chuyên sâu và những thủ thuật cao cấp nhất để có thể xử lý tất cả các loại văn bản, giáo trình, đồ án, tài liệu trình diễn hay giải quyết bảng lương của nhân viên trong công ty …Khóa học cũng sẽ cung cấp cho học viên kỹ năng sử dụng công nghệ Điện toán đám mây vào công việc hàng ngày.

Đối tượng: 
           Các bạn đã có kiến thức căn bản về Microsoft Office 2003, 2007

Giáo trình:
           Giáo trình chuẩn của Microsoft

Kiến thức đạt được:

-    Biết sử dụng Visual Basic để tạo ra 1 số công cụ trong Word.
-    Tạo phím tắt lưu các công cụ thường dùng trong Word.
-    Sử dụng tính năng mail merge để trộn mail, viết thư mời tới tất cả các khách hàng của công ty.
-    Làm mục lục, trang bìa cho giáo trình, đồ án.
-    Sử dụng công thức tính toán trong Word.
-    Sử dụng Quick Styles và Document Themes với bảng biểu, đồ họa.
-    Thêm chữ ký số, dòng chữ ký; khôi phục công việc theo các sự kiện trong Word.
-    Sử dụng tính năng New SmartArt để xây dựng sơ đồ, biểu đồ, và đồ họa.
-    Biết tính toán bảng lương cho nhân viên
-    Được giới thiệu sử dụng 1 số phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
-    Làm slide đa phương tiện khi thuyết trình; biết chuyển đổi file trình diễn sang định dạng phù hợp với iPod, iTouch, PSP, PS3, Apple TV và điện thoại di động.
-    Bảo mật các file văn bản.
-    Sử dụng công nghệ điện toán đám mây với SkyDrive miễn phí để: sao lưu dữ liệu, đồng bộ hóa với máy tính, thao tác trên các tài liệu Office, truy xuất văn bản từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại di động.

Nội dung khóa học:

Phần I: Các vấn đề nâng cao về Word và Power Point(16h)

Chương 1. Các thao tác nâng cao với các biểu thức toán học

•    Lập biểu thức toán học
•    Trộn tài liệu (Mail Merge)
•    Trộn thư và liên kết dữ liệu giữa Word và Excel 2007
•    Dịch văn bản
•    Tự động tạo hyperlink cho địa chỉ Web
•    Chèn một bookmark

Sau khi học xong chương này bạn có thể tạo nhiều công văn, giấy mời gửi cho rất nhiều người 1 cách tự động mà không cần ngồi đánh máy cho từng người
Bạn có thể đánh dấu dòng văn bản (Bookmark) và hướng dẫn tạo liên kết đến 1 file đã có, đến trang web, email hoặc liên kết trong cùng file

Chương 2. Tạo mục lục tự động, một số thủ thuật nâng cao với Bullets - Numbering

•    Tạo mục lục tự động trong Office 2007
•    Các vấn đề nâng cao về việc xử lý số trang
•    Dùng tính năng Bullets - Numbering để đánh dấu / đánh số tự động cho trang
•    Xóa một kiểu ra khỏi thư viện Bullet
•    Tạo bảng để ngãn ngừa các bullets cũ thay đổi khi tạo checklist
•    Cách tạo ô đánh dấu để người dùng đánh dấu trực tiếp vào nội dung file.

Sau khi học xong chương này bạn có thể tạo mục lục tự động cho 1 quyển đồ án, đánh số chỉ mục đa cấp cho các đầu mục trong giáo trình, xử lý được các lỗi thường gặp khi đánh số trang, tạo mục lục
Đánh số trang tự động cho giáo trình, đánh số trang bắt đầu từ 1 trang bất kỳ

Chương 3. Một số kiểu mẫu (Quick Style), và định dạng nâng cao về trang trong Word

•    Làm việc với Macro
•    Sử dụng Macro để Import các Script Visual Basic mẫu.
•    Thiết lập chức năng AutoCorrect
•    Áp dụng nhanh một kiểu mẫu (Quick Style)
•    Thêm số trang chẵn, lẻ trong Word 2007
•    Kiểm tra tài liệu bằng chức năng Track Changes trong Word 2007

Sau khi học xong chương này bạn có thể lập trình ra 1 số các công cụ mà Word 2007 không có, gọi ra 1 công cụ chỉ bằng 1 phím duy nhất với Visual Basic
Lưu các văn bản hay sử dụng và có thể lấy ra dùng khi cần

Chương 4. Hiệu chỉnh nâng cao của hình ảnh trong Word, power point

•    Chèn SmartArt vào slide
•    Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài trình diễn
•    Định dạng hình ảnh (Picture).
•    Thay đổi kích thước hình (Resize)
•    Hiệu ứng cho văn bản (Text animation)

Sau khi học xong chương này bạn có thể xử lý những bức ảnh theo ý muốn trước khi đưa vào văn bản
Tạo hiệu ứng cho văn bản thêm sống động

Chương 5. Các vấn đề nâng cao với đồ thị và bảng biểu

•    Hiệu ứng cho hình ảnh.
•    Áp dụng hiệu ứng
•    Cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu.
•    Cập nhật một biểu đồ cũ.
•    Tạo trình diễn chuyên nghiệp với slide đồ họa

Sau khi học xong chương này bạn có thể sử dụng đồ thị để biếu diễn được tình trạng kinh tế, doanh thu của công ty, các sản phẩm mặt hàng của công ty, đưa đồ họa vào slide

Chương 6. Thủ thuật cao cấp về bảng biểu

•    Một số thủ thuật nâng cao với bảng biểu
•    Phương pháp tính toán trong bảng biểu
•    Đặt tab trong bảng biểu
•    Ghi chú trong Word 2007

Sau khi học xong chương này bạn có thể tính toán bảng lương, các mặt hàng của công ty mình

Chương 7. Tính năng cao cấp trong việc sử dụng slide và các đối tượng đồ họa

•    Cách mở và lưu một bài trình diễn, tạo một bài trình diễn.
•    Thiết kế slide.
•    Chèn các đối tượng trong slide.
•    Chèn biểu đồ, tranh ảnh.
•    Chèn âm thanh, phim ảnh, số trang

Bạn có thể chuyển đổi trình diễn vào các định dạng phù hợp với iPod, iTouch, PSP, PS3, Apple TV cũng như các máy di động, mã hóa tất cả các file Powerpoint

Phần II: Các vấn đề nâng cao về Excel(18h)

Chương 1. Các thao tác nâng cao trong Excel

•    Đặt mật khẩu bảo vệ trong Excel.
•    Chống copy chỉnh sửa dữ liệu.
•    Làm mục lục tự động.
•    Đóng băng tiêu đề..
•    Các hiệu chỉnh nâng cao trong mục Options.
•    Truy vấn trong excel.
•    Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề
•    Tự động định dạng có điều kiện
•    Bảng và định dạng bảng (table)
•    Tìm và thay thế dữ liệu
•    Cách khắc phục một số sự cố thường gặp
•    Một số thủ thuật nâng cao trong Excel

Chương 2. Các hàm nâng cao trong excel

•    Các hàm điều kiện
•    Các hàm tìm kiếm
•    Cách hàm tài chính
•    Một số hàm thông dụng khác thường gặp
•    Các hàm truy suất và liên kết dữ liệu
•    Nhóm hàm về số (numberic Functions)
•    Nhóm hàm TEXT (Text Functions)
•    Nhóm hàm thời gian (Date & Time Functions)

Chương 3. Sắp xếp và lọc dữ liệu

•    Sort.
•    Auto Filter
•    Advance Filter.

Chương 4. Đồ thị trong Excel

•    Giới thiệu
•    Review về cách vẽ và tạo báo cáo với Đồ thị trong Excel
•    Hiệu chỉnh đồ thị
•    Cách in một đồ thị
•    Suntotal

Chương 5. Định dạng trang và in bảng tính,tạo báo cáo với Pivotable,Macro

•    Xem trước khi in
•    Quy định về các trang in trong thẻ Page Layout
•    In ra máy in
•    Cách dung Page Break Preview
•    Giới thiệu Pivotable Reports trong Excel 2007
•    Lọc dữ liệu trong một Pivotable
•    Tính toán dữ liệu trong những báo cáo PivoTable
•    Macro
•    Ghi một Macro
•    Thực thi Macro

Phần III. Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây vào tin học văn phòng với SkyDrive(4h)

•    Tổng quan về công nghệ đám mây
•    Cách tạo và quản lý tài khoản SkyDrive
•    UpLoad và Download dữ liệu từ SkyDrive
•    Các phương pháp chia sẻ dữ liệu trên SkyDrive
•    Đồng bộ dữ liệu giữa SkyDrive với  PC, Mobile, Tablet mọi lúc mọi nơi.
•    Quản lý và sắp xếp dữ liệu trên SkyDrive
•    Làm việc với Office Web Apps(Các ứng dụng Office sẵn có trên SkyDrive) mọi lúc mọi nơi.
•    So sánh SkyDrive với Google Drive, Dropbox và Icloud
•    Sử dụng tính năng Mail, People và Calendar

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg