Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Quản trị mạng
Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình
12:08 13/08/2015
Thông tin về Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình tại Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)
CCNP v6.0 - Chuyên gia mạng quốc tế
15:11 14/11/2015
Chương trình CCNP version 6.0 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống mạng LAN, WAN, WLAN… Chương trinh CCNP rất thiết thực cho các kỹ sư quản trị, kỹ sư triển khai, kỹ sư tư vấn và thiết kế hệ thống mạng…
<
1 2 >
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg