Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Quản trị mạng

CCNA Security - Chuyên viên bảo mật quốc tế

Khóa học CCNA Security là bước tiếp theo của giáo trình CCNA, dành cho các sinh viên muốn trang bị kỹ năng bảo mật mạng Cisco ở mức căn bản, và định hướng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật.

 

Thời lượng: 60h (~2 tháng)

Đối tượng: học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc đã hoàn thành 2 kỳ chương trình CCNA tại học viện mạng Cisco chính thức.

Bản quyền giáo trình: Cisco Networking Academy - Cisco Systems. 

Chứng chỉ:

- Chứng nhận kết thúc khóa học do Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) cấp
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học Cisco Systems cấp tương ứng với các khóa học.
- Chứng chỉ quốc tế do Cisco Systems cấp có giá trị quốc tế (thi tại trung tâm khảo thí quốc tế VUE, Prometric ngay tại học viện)

Nội dung đào tạo:

1.      Các mối đe dọa an ninh mạng hiện nay.

a.      An toàn mạng.
b.      Các mối đe dọa mạng: Virus, Worm, Trojan Horse.
c.      Giảm thiểu các mối đe dọa.

2.      Bảo mật các thiết bị mạng

a.      Truy cập an toàn đến thiết bị mạng.
b.      Phân quyền quản trị.
c.      Giám sát và quản lý thiết bị mạng.
d.      Sử dụng tính năng bảo mật tự động.

e.      Đảm bảo an toàn mặt phẳng điều khiển

3.      Kỹ thuật xác thực, cấp quyền và lưu vết (AAA)

a.      Mục đích của AAA.
b.      Xác thực AAA cục bộ.
c.      Server-based AAA.
d.      Xác thực AAA dựa trên máy chủ.

e.       Cấp phép và kế toán dựa trên máy chủ

4.      Triển khai kỹ thuật tường lửa

a.      Danh sách điều khiển truy cập.
b.      Các kỹ thuật tường lửa.
c.      Giải pháp điều khiển theo vùng làm việc (Zone-Based).

5.      Triển khai phòng chống xâm nhập (IPS)

a.      Các kỹ thuật IPS.
b.      Mẫu kiểm soát tấn công (IPS signature)
c.      Triển khai IPS.

6.      Bảo mật mạng cục bộ LAN

a.      Bảo mật tại điểm cuối.
b.      Các mối đe dọa bảo mật tầng 2.

7.      Hệ thống mã hóa

a.      Các thuật toán mã hóa.
b.      Xác thực và toàn vẹn dữ liệu.

c.      Bảo mật.
d.      Mật mã khóa công cộng.

8.      Triển khai mạng riêng ảo (VPN)

a.      Giới thiệu tổng quan về VPN.
b.      Các thành phần và hoạt động của IPsec VPN.
c.      Giao thức IP Security.
d.      Triển khai IPsec VPN Site-to-Site.

9.     ASA

      a.    Mô tả về thiết bị firewall ASA
      b.    Cấu hình ASA sử dụng giao diện dòng lệnh
      c.    Cấu hình ACLs và object group
      d.    Cấu hình NAT, AAA, VPN

10.     Tính năng nâng cao ASA

a.    Quản lý thiết bị bảo mật ASA sử dụng ASDM
b.    Cấu hình VPN ASA sử dụng ASDM

      11.       Quản lý mạng bảo mật.

a.      Kiểm tra bảo mật mạng.
b.      Xây dựng chính sách bảo mật toàn diện.    

 

Để kiểm tra kiến thức về khóa học CCNA, Bạn có thể làm bài Kiểm tra năng lực TẠI ĐÂY
 
Câu hỏi thường gặp>>>

Khóa học liên quan: CEH v7 ; CHFI ; SCNA , SCNP

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg