Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Thông tin Đào tạo

DANH SÁCH LỚP VÀ LỊCH HỌC SINH VIÊN KHÓA 10 HỆ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ 2018-2019

Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD) - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo danh sách lớp và lịch học các môn học kỳ I của các bạn sinh viên khóa 10. Các bạn sinh viên chú ý, trong danh sách lớp có lớp hành chính ví dụ BKG01K10, BKG02K10 đây là lớp chung phân theo chuyên ngành các bạn đăng ký và lịch học các bạn chú ý sẽ học theo từng nhóm học phần ví dụ Nhóm 1, Nhóm 2...Thời khóa biểu sẽ áp dụng bắt đầu từ Ngày 17/09/2018 đến 12/01/2019

- Danh sách lớp sinh viên Khóa 10: Tại đây

- Lịch học sinh viên Khóa 10: Tại đây

Ví dụ cách xem: 

Trần Ngọc Toàn - Lớp BKG01K10 - Nhóm 1 - Lập trình viên Quốc tế: 1h30-3h30 chiều thứ 2, Môn Tiếng Anh Phòng 202B

Chúc các em có một kỳ học tốt và đạt kết quả cao !

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg