Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Thông tin Đào tạo

Lịch tập trung & lịch học kỳ I - BKCK8

 
 

LỚP

CHUYÊN NGÀNH

LỊCH TẬP TRUNG

LỊCH HỌC

BKC01K8

Quản trị mạng & Bảo mật hệ thống Quốc tế

10h00

Thứ sáu 16/09/2016

10h00 – 12h00

Thứ 3 & thứ 6

BKC02K8

Quản trị mạng & Bảo mật hệ thống Quốc tế

08h00

Thứ năm 15/09/2016

08h00 – 10h00

Thứ 2 & thứ 5

BKC03K8

Quản trị mạng & Bảo mật hệ thống Quốc tế

08h00

Thứ năm 15/09/2016

08h00 – 10h00

Thứ 2 & thứ 5

BKC04K8

Lập trình viên Quốc tế

10h00

Thứ năm 15/09/2016

10h00 – 12h00

Thứ 2 & thứ 5

BKC05K8

Lập trình viên Quốc tế

13h30

Thứ sáu 16/09/2016

13h30 – 15h30

Thứ 4 & thứ 6

BKC06K8

Lập trình viên Quốc tế

15h30

Thứ sáu 16/09/2016

15h30 – 17h30

Thứ 4 & thứ 6

BKC07K8

Lập trình viên Quốc tế

15h00

Thứ sáu 16/09/2016

15h00 – 17h00

Thứ 4 & thứ 6

BKC08K8

Lập trình viên Quốc tế

13h30

Thứ năm 15/09/2016

13h30 – 15h30

Thứ 2 & thứ 5

BKC09K8

Lập trình viên Quốc tế

13h30

Thứ sáu 16/09/2016

13h30 – 15h30
Thứ 3 & thứ 6

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg