Hệ đào tạo doanh nghiệp  >  Tin tức - Sự kiện

Cisco thay đổi mô hình hệ thống Học viện mạng Cisco trên toàn cầu

Mô hình hệ thống Học viện mạng Cisco đã thay đổi và đến nay quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đã hoàn thành 100%. Tính đến thời điểm hiện tại BKACAD không còn là Regional Academy (RA) như trước đây. Hiện nay, Cisco đã áp dụng mô hình mới như sau:

 

 

Trong mô hình mới này, BKACAD đóng vai trò là: Cisco Academy, ASC, ITC và QA. Trong đó:

-    Cisco Academy: Học viện mạng Cisco

-    ASC (Academy Support Center): Trung tâm hỗ trợ các học viện mạng. Hỗ trợ triển khai chương trình, thực thi các chính sách Cisco.

-    QA (Quality Assurance): Trung tâm hỗ trợ và giám sát về chất lượng đào tạo của các học viện mạng Cisco.

-    ITC (Instructor Training Center): Trung tâm đào tạo giảng viên. Đào tạo giảng viên giáo trình ITE và CCNA cho các học viện mạng khác.

Hiện tại, theo mô hình này, tại khu vực miền Bắc, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) là học viện Cisco duy nhất có cả 4 vai trò trên. Các học viện khác chỉ là Cisco Academy.

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg