Hệ đào tạo doanh nghiệp  >  Tin tức - Sự kiện

Khóa học "Lập trình ứng dụng Android" và "Lập trình điều khiển thiết bị tự động hóa bằng ngôn ngữ lập trình Lab View" cho Công ty CNTT - Điện lực Miền Bắc

Học viện CNTT Bách Khoa BKACAD phối hợp với công ty CNTT – trực thuộc Điện lực miền Bắc triển khai 2 khóa đào tạo “Lập trình ứng dụng Android” và “Lập trình điều khiển thiết bị tự động hóa bằng ngôn ngữ lập trình Lab View” trong thời gian từ ngày 2/11/2013 đến ngày 10/11/2013 tại học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Hai chương trình đào tạo đều được thiết kế đặc biệt, phù hợp với yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp. Mục đích của khóa học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo các ngôn ngữ lập trình mới, đang thông dụng hiện nay là lập trình Android và Lab View.

Khóa học "Lập trình ứng dụng Android" cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về khái niệm, phương pháp thiết kế, các công cụ và thư viện API cần thiết để tạo, kiểm thử và thực thi các ứng dụng Android từ đơn giản đến nâng cao cho điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị khác chạy hệ điều hành Android của Google.

Với kinh nghiệm đào tạo CNTT chuyên sâu, hệ thống trang thiết bị hiện đại và giảng viên đạt chuẩn quốc tế, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) đã tạo được uy tín trong việc đào tạo ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị CNTT.
 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg