Thành tích - Giải thưởng

Giải thưởng Học viện Mạng Xuất sắc nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC)

 

 

 

Giải nhất toàn quốc cuộc thi "Kỹ năng mạng Cisco 2008"

 

Giải thưởng Học viện mạng giảng dạy ITE xuất sắc nhất Việt nam

 

Giải thưởng Học viện mạng giảng dạy CCNA xuất sắc nhất Việt nam