Tin Tức  >  Bản tin công nghệ
NHÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (SYSADMIN) CẦN CẬP NHẬT PHẦN MỀM NẾU KHÔNG MUỐN MẤT MẠNG
14:08 28/08/2017
Để đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ tên miền gốc (DNS ROOT) đang dùng tiêu chuẩn DNSSEC, Cơ quan quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế đã lên kế hoạch và thông báo thay đổi khóa DNSSEC KSK trên hệ thống DNS ROOT trong tháng 10/2017.
< 1 2 3 4
>
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg