Việc làm trong nước & Quốc tế

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY VUASOFT TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TESTER

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY VUASOFT TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TESTER

18/06/2024 15:37

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Test phần mềm:
  • Viết testcase: Viết các kịch bản kiểm thử
  • Thực hiện test: Kiểm tra thiết kế xem đã đúng logic chưa, kiểm tra giao diện phần mềm, kiểm tra tính năng ;
  • Log bug: mô tả lỗi và cách tái hiện lỗi; phân loại mức độ khẩn cấp cần fix; phân chia ng xử lý
  • Kiểm tra định kỳ sản phẩm golive
 • Hỗ trợ khách hàng:
  • Setup web: xử lý các công việc liên quan tới khởi tạo web, xây dựng hình ảnh – nội dung cho web (sẽ có hướng dẫn chi tiết)
   Up nội dung: Soạn và Up đề, tài liệu, bài giảng, tin tức theo chính sách dịch vụ và yêu cầu của khách
  • Giải đáp thắc mắc: Trả lời hỏi đáp thắc mắc của khách, giải quyết các vấn đề của khách liên quan tới phần mềm

 

2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Đã học qua khoá học tester hoặc đã học qua các video viết test case & đã thực hiện test thử phần mềm
 • Có máy tính cá nhân
 • Có thể parttime linh động ca
 • Sinh viên từ năm 3

 

3. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

 • Thu nhập: 3-5tr/ tháng:
  • Thu nhập từ Hỗ trợ khách hàng: 1 triệu / 1 tháng
  • Thu nhập từ testing: tiền theo khối lượng công việc hoàn thành x số lượng (từ 2-4tr/ tháng)
 • Xét lên nhân viên chính thức có lương cứng sau khi đủ năng lực làm việc
 • Có dấu thực tập

 

4. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên vui lòng gửi CV ứng tuyển về địa chỉ: bkjobs@bkacad.edu.vn với tiêu đề: [TTS Tester_VUASOFT] Ho va ten
 • Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian, công ty có thể sẽ chỉ phản hồi kết quả ứng tuyển qua email cho các ứng viên được chọn. Trong và sau khi ứng tuyển, vui lòng thường xuyên kiểm tra cả hòm thư Spam hoặc Promotions (Quảng cáo) để không bỏ sót bất cứ thông báo nào từ công ty.
Ứng tuyển