Tin tức

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP

09/05/2024 16:12

Nhân dịp chào mừng 20 năm thành lập, BKACAD tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm  và định hướng nghề nghiệp hoàn toàn miễn phí.

Nội dung chương trình gồm:

I. Trải nghiệm lập  trình Frontend – ReactJS  

1. Thời lượng: 3h (1 buổi) 

2. Đối tượng: Sinh viên, người đi làm. 

3. Nội dung buổi học:

- Định hướng nghề nghiệp và lộ trình học tập hiệu quả

- Cơ bản về HTML, CSS và JavaScript. 

- Giới thiệu về ReactJS và cài đặt. 

- Tạo một component đơn giản. 

- Thực hành: Xây dựng web app hiển thị thư viện ảnh. (nguồn ảnh từ Pixabay) 

4.  Phần mềm cần chuẩn bị: 

Cài đặt:Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/download

II. Lập trình Python – Streamlit – xây dựng nhanh chóng webapp 

1. Thời lượng: 3h (1 buổi)

2. Đối tượng: Sinh viên, người đi làm

3. Nội dung:  

- Định hướng nghề nghiệp và lộ trình học tập hiệu quả.

- Giới thiệu về Python. 

- Cú pháp Python cơ bản: biến, toán tử, if-else, loop (for, while…) 

- Cài đặt Streamlit và chạy dự án đầu tiên. 

- Giới thiệu các component cơ bản của Streamlit và sự kiện. 

- Thực hành: Xây dựng nhanh một ứng dụng web xoá nền background ảnh (upload hoặc từ camera). 

4. Phần mềm cần chuẩn bị: 

Cài đặt:
• Python 3: (từ 3.10 trở lên) https://www.python.org/downloads/
Hướng dẫn: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/install-python-windows-10

• Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/download

III. Trải nghiệm lập trình Backend – SpringBoot – Tạo RestfulAPI 

1. Thời lượng: 3h (1 buổi) 

2. Đối tượng: Sinh viên, người đi làm. 

3. Nội dung buổi học:

- Định hướng nghề nghiệp và lộ trình học tập hiệu quả

- Cơ bản về Hibernate. 

- Giới thiệu và cài đặt Spring Boot. 

- Tạo một Module đơn giản. 

- Thực hành:Tạo Restful API quản lý thông tin ô tô.

4. Phần mềm cần chuẩn bị:

Cài đặt:
• Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/download
• Open JDK: 17 https://learn.microsoft.com/vi-vn/java/openjdk/download
• Postman

BKACAD nhận đăng ký đến khi đủ số lượng tổ chức lớp.

Đăng ký chương trình tại: https://bkacad.edu.vn/dang-ky-hoc.html