CCNA v7.0 - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo

CCNA v7.0 - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ

CCNA v7.0 - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ

16:03 11/05/2020
CCNA v7.0 - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ

Thời lượng:

Mục tiêu:

Chương trình CCNA version 7.0 (phiên bản mới nhất hiện nay) là chuơng trình Học viện Mạng Cisco do tập đoàn Cisco của Mỹ đầu tư và xây dựng. Ngoài việc cung cấp cho học viên các kiến thức để có thể tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNA, chương trình cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện và đầy đủ giúp bạn có đủ tự tin làm các công việc như thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng trong môi trường Mạng và Internet ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Đối tượng: Sinh viên và kỹ sư CNTT hoặc Điện tử Viễn thông, nhân sự IT tại các doanh nghiệp

Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Cisco

Kiến thức đạt được:

  • Hiểu biết về định tuyến, chuyển mạch, và khắc phục lỗi của hệ thống mạng.
  • Có thể thiết kế, vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Học kỳ I: Giới thiệu về mạng máy tính

Học kỳ này bao gồm các kiến thức về kiến trúc, cấu trúc, chức năng và các thành phần của Internet và các mạng máy tính khác. Học viên đạt được sự hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của mạng và cách xây dựng mạng cục bộ đơn giản (LAN), thực hiện các cấu hình cơ bản cho bộ định tuyến và chuyển mạch và triển khai giao thức (IP).

Kết thúc kỳ học, học viên có thể:

Định cấu hình các thiết bị chuyển mạch và thiết bị đầu cuối để cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên từ xa và cục bộ.
Giải thích cách các giao thức lớp liên kết vật lý và dữ liệu hỗ trợ hoạt động của Ethernet trong mạng chuyển mạch.
Định cấu hình bộ định tuyến để cho phép kết nối đầu cuối giữa các thiết bị từ xa
Tạo sơ đồ địa chỉ IPv4 và IPv6 và xác minh kết nỗi mạng giữa các thiết bị.
Giải thích cách các lớp trên của mô hình OSI hỗ trợ các ứng dụng mạng.
Cấu hình một mạng nhỏ với thực tiễn bảo mật tốt nhất.
Khắc phục sự cố kết nối trong một mạng nhỏ.
Nội dung các chương:

Kết nối mạng thời điểm hiện tại.
Cấu hình cơ bản thiết bị chuyển mạch và thiết bị đầu cuối.
Giao thức và mô hình.
Tầng vật lý.
Hệ thống số
Tầng liên kết dữ liệu
Công nghệ chuyển mạch Ethernet.
Tầng mạng.
Giao thức phân giải địa chỉ
Cấu hình cơ bản bộ định tuyến.
Địa chỉ IPv4.
Địa chỉ IPv6.
Giao thức ICMP.
Tầng vận chuyển.
Tầng ứng dụng.
Các nguyên tắc cơ bản về bảo mật mạng.
Xây dựng một mạng nhỏ.

Học kỳ 2: Chuyển mạch, định tuyến và không dây.

Học kỳ này sẽ bao gồm các kiến thức về kiến trúc, các thành phần và hoạt động của bộ định tuyến và chuyển mạch trong các mạng nhỏ và giới thiệu các mạng cục bộ không dây (WLAN) và các khái niệm bảo mật. Học viên sẽ tìm hiểu cách định cấu hình và khác phục sự cố bộ định tuyến và chuyển mạch cho chức năng cao bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về bảo mật và giải quyết các sự cố phổ biến với các giao thức trong cả mạng IPv4 và IPv6.

Kết thúc kỳ học, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình Vlan và định tuyến Inter-Vlan áp dụng các thực tiễn bảo mật tốt nhất.
Khắc phục sự cố định tuyến giữa các Vlan trên các thiết bị Lớp 3.
Định cấu hình dự phòng trên mạng chuyển đổi bằng STP và EtherChannel.
Khắc phục sự cố EtherChannel trên các mạng chuyển đổi.
Giải thích cách hỗ trợ các mạng khả dụng và đáng tin cậy bằng cách sử dụng địa chỉ động và các giao thức dự phòng ban đầu.
Cấu hình phân bố địa chỉ động trong mạng IPv6.
Định cấu hình mạng WLAN bằng cách sử dụng thực tiễn tốt nhất về bảo mật WLC và lớp 2.
Cấu hình bảo mật chuyển đổi để giảm thiếu các cuộc tấn công LAN.
Cấu hình định tuyến tĩnh IPv4 và IPv6 trên bộ định tuyến.
Nội dung các chương :

Cấu hình thiết bị cơ bản.
Khái niệm chuyển mạch.
Mạng LAN ảo.
Định tuyến mạng LAN ảo.
Khái niệm Spanning-Tree.
Giao thức EtherChannel.
Giao thức DHCP cho IPv4.
Tự động cấu hình địa chỉ không trạng thái và giao thức DHCP cho IPv6.
Khái niệm về FHRP
Khái niệm về bảo mật trong mạng LAN.
Cấu hình bảo mật bộ chuyển mạch.
Khái niệm về WLAN.
Cấu hình WLAN.
Khái niệm về định tuyến.
Định tuyến tĩnh.
Khắc phục sự cố định tuyễn tĩnh và tuyễn tính mặc định.


Học kỳ 3: Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa.

Học kỳ này học viên sẽ mô tả kiến trúc, các thành phần, hoạt động và bảo mật để mở rộng cho các mạng lớn, phức tạp, bao gồm các công nghệ mạng diện rộng (WLAN). Khóa học nhấn mạnh các khái niệm an ninh và giới thiệu tự động hóa và ảo hóa mạng. Học sinh học cách định cấu hình, khắc phục sự cố và bảo mật các thiết bị mạng doanh nghiệp và hiểu cách giao diện lập trình ứng dụng (API) và các công cụ quản lý cấu hình cho phép tự động hóa mạng.

Kết thúc kỳ học này, học viên có thể:

Cấu hình giao thức OSPFv2 đơn vùng trong mạng điểm-điểm và đa điểm.
Giải thích cách giảm thiểu các mối đe dọa và tăng cường bảo mật mạng bằng
cách sử dụng danh sách kiểm soát truy cập và các hình thức thực tiễn bảo mật tốt nhất.
Thực hiện danh sách kiểm soát truy cập tiêu chuẩn để lọc lưu lượng và truy cập quản trị an toàn.
Cấu hình dịch vụ NAT trên bộ đinh tuyến biên để cung cấp khả năng mở rộng địa chỉ IPv4.
Giải thích các kỹ thuật đê cung cấp khả năng mở rộng địa chỉ và truy nhập từ xa an toàn cho các mạng WAN.
Giải thích cách tối ưu hóa, giám sát và khắc phục sự cố kiến trúc mạng có thể mở rộng.
Giải thích cách các thiệt bị mạng thực hiện chất lượng dịch vụ (QoS).
Thực hiện các giao thức để quản lý mạng.
Giải thích cách các công nghệ như ảo hóa, mạng được định nghĩa bằng phần mềm và tự động hóa ảnh hưởng đến các mạng đang phát triển.

Tham gia và hoàn thành bài thi Chứng chỉ quốc tế CCNA tại Pearson VUE Bách Khoa.

Nội dung các chương:

1. Khái niệm về giao thức OSPF đơn vùng.
2. Cấu hình giao thức OSPF đơn vùng.
3. Khái niệm về bảo mật mạng.
4. Khái niệm về ACL.
5. Cấu hình ACL cho IPv4.
6. Cấu hình NAT cho IPv4.
7. Khái niệm về mạng WAN.
8. Khái niệm về VPN và IPsec.
9. Khái niệm về chất lượng dịch vụ QoS.
10. Quản lý mạng.
11. Thiết kế mạng.
12. Khắc phục sự cố mạng.
13. Ảo hóa mạng.
14. Mạng tự động.

Xem ưu đãi tháng này

Để được hướng dẫn các chính sách ưu đãi, tư vấn lộ trình học và thi chứng chỉ quốc tế, các bạn đăng ký thông tin tại đây:

Đăng ký học CCNA

 

Khóa học khác

Chương trình VMware vSphere 7 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về hạ tầng các máy chủ ảo và những kiến thức về việc triển khai, tối ưu hóa HĐH trên hệ thống ảo hóa

Aamazon Web Services là nền tảng điện toán mây được cung cấp bởi Amazon và đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Chứng chỉ AWS uy tín: Do Amazon cấp, uy tín và rất quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp của bạn (AWS – Amazon Web Services)