Thông tin tuyển sinh

Khóa học và chuyên ngành

Thông tin tuyển sinh

Học viện Công nghệ BKACAD (Bach Khoa Information Technology Academy) là chương trình hợp tác chính thức giữa hệ thống BKholdings -Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với các đối tác nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực kế toán quản trị như: Cisco System, Microsoft, Oracle, VUE, ...