KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE ( BI)

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE ( BI)

KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE ( BI)

16:36 12/03/2024
KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE ( BI)

Thời lượng: 3 ngày

Mục tiêu:

Đối tượng: Nhân viên quản trị, marketing, Đội ngũ quản lý, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ BA, Người dùng làm việc với Data Cleansing hoặc Data Transformation, Người dùng Power BI Desktop, Power BI, Excel Power Pivot hoặc các dịch vụ phân tích...

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 • Nắm vững kỹ thuật, thao tác để xây dựng báo cáo trên Power BI, thuật ngữ và kiến thức phân tích nền tảng.
 • Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xử lý dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng nhờ công cụ tự động hóa Power Query.
 • Thiết kế mô hình, tính toán DAX và quản lý dữ liệu lớn đơn giản, tiện lợi với công cụ Power Pivot.
 • Xây dựng báo cáo Dashboard chính xác với nhiều ứng dụng hỗ trợ trình bày thông tin (slicer, tooltips, drill through …) nhờ Power View.
 • Làm quen và sử dụng công nghệ BI hàng đầu của Microsoft để xử lý, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo

 

Nội dung khóa học

 

Nội dung Chi tiết Thực hành
Giới thiệu tổng quan về Phân tích dữ liệu và ứng dụng Power BI

- Phân tích dữ liệu là gì?

- Các công cụ phân tích dữ liệu

- Dịch vụ Microsoft Power BI

- Microsoft Power BI Desktop

- Power BI với Excel

- Graphs and Visualizations

- Power BI Cloud 

- Đăng ký Power BI Cloud Pro

- Import dữ liệu Excel lên Cloud

- Xây dựng báo cáo đơn giản với Power BI Cloud

- Cài đặt Power BI Desktop

- Làm quen giao diện Power BI Desktop

Giới thiệu về Dashboard

- Tương tác trên Dashboards

- Quy tắc thiết kế Dashboards

- Mẫu báo cáo BI

- Nguyên tắc xây dựng báo cáo

- Phát triển một báo cáo đơn giản với Power BI Cloud: Chia sẻ báo cáo với người khác

- Xây dựng một Dashboard tổng quan & chia sẻ Dashboard

Kết nối dữ liệu và xây dựng mô hình dữ liệu (data model)

- Giới thiệu về Query Editor

- Các loại kết nối dữ liệu vào Power BI

- Kết nối dữ liệu từ các nguồn: CSV, Excel Files….

- Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu thô bằng Power Query cơ bản

- Mô hình dữ liệu

- Chuẩn hóa dữ liệu

- Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu

- Gộp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

- Lập mô hình dữ liệu với Power BI

- Thiết lập modeling liên kết 5 nguồn dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và xây dựng báo cáo BI

- Giới thiệu về biểu đồ (Virtualization)

- Tạo các loại bảng biểu và đồ thị phổ biến để trực quan hóa dữ liệu: Pie và Doughnut chart, Column và Bar chart, Line chart, Combo chart, Card single number và multi row, Tables, Matrix,…

 • Xây dựng báo cáo với các mục đích khác nhau, lựa chọn biểu đồ phù hợp với từng mục đích
 • Hướng dẫn chọn biểu đồ trong phân tích
 • Các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu đơn giản:
  • Biểu đồ cột, bar
  • Biểu đồ đường
  • Biểu đồ hình tròn.
Tính toán tối ưu hóa với dữ liệu với nhóm hàm DAX

- Giới thiệu về DAX

- DAX functions:

- Cách tạo Calculated Columns, New Measures trong Power BI

Sử dụng các hàm DAX để tính toán cơ bản: SUM, COUNT, DISTINCTCOUNT, TODAY, DATEDIFF, FORMAT,…

- Thiết lập báo cáo với các công thức tính toán

- Thao tác với các biểu đồ: Các kỹ thuật với biểu đồ format visual, filter

Xây dựng các tương tác trên bảng biểu và biểu đồ bằng Filter và Slicer

Power BI service - nền tảng online

- Tổng quan cách chuyển đổi và sử dụng báo cáo cho phiên bản di động- mobile app

- Cách kết nối, thiếp lập chức năng tự động cập nhật dữ liệu

PowerBI.com Gateways và cách chia sẻ báo cáo BI cho người dùng

- Thiết lập Không gian làm việc với Workspace

- Xây dựng Dashboard

Cộng tác và chia sẻ

 

Link đăng ký khóa học: https://dangkykhoahoc.bkacad.edu.vn/

Khóa học khác

Internet of Things (IoT) là chương trình đào tạo bài bản về IoT đầu tiên thuộc Học viện Mạng Cisco do tập đoàn Cisco của Mỹ đầu tư và xây dựng.

Chương trình BTEC - BKACAD (Chương trình cấp bằng BTEC) nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội với Tổ chức giáo dục Pearson Education được giao cho hai đơn vị của BK Holdings là Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD và Trường CĐN Bách Khoa Hà Nội (HACTECH) quản lý và đào tạo.