KHÓA HỌC DEVNET ASSOCIATE

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC DEVNET ASSOCIATE

KHÓA HỌC DEVNET ASSOCIATE

09:31 02/04/2021
KHÓA HỌC DEVNET ASSOCIATE

Thời lượng:

Mục tiêu:

Mục tiêu khóa học là nhằm giúp các lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư hệ thống và các nhà phát triển phần mềm có cái nhìn tổng quan, có thể viết ứng dụng, phát triển tích hợp với các sản phẩm, nền tảng và API của Cisco cũng như các hãng công nghệ khác.

Đối tượng: Các nhà phát triển phần mềm, phát triển ứng dụng Kỹ sư mạng, hệ thống nâng cao kỹ năng về lập trình thiết bị và tự động hóa. Sinh viên các trường Đại học, nhân viên doanh nghiệp có đam mê CNTT

Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Cisco

Kiến thức đạt được:

APIs và cách sử dụng APIs

Phát triển và Thiết kế phần mềm

Triển khai ứng dụng và Bảo mật

Cơ sở hạ tầng và Tự động hóa

Khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Mạng

NỘI DUNG KHÓA HỌC

MODULE 01: Course Introduction

1.1: Your Lab Environment

1.2: Linux

1.3: Python

 

MODULE 02: The DevNet Developer Environment

2.1: DevNet Overview

2.2: Exploring DevNet Online Resources

 

MODULE 03: Software Development and Design

3.1: Software Development

3.2: Software Design Patterns

3.3: Version Control Systems

3.4: Coding Basics

3.5: Code Review and Testing

3.6: Understanding Data Formats

MODULE 04: Understanding and Using APIs

4.1: Introducing APIs

4.2: API Design Styles

4.3: API Architectural Styles

4.4: Introduction to REST APIs

4.5: Authenticating to a REST API

4.6: API Rate Limits

4.7: Working with Webhooks

4.8: Troubleshooting API Calls

MODULE 05: Network Fundamentals

5.1: Introduction to Network Fundamentals

5.2: Network Interface Layer

5.3: Internetwork Layer

5.4: Network Devices

5.5: Networking Protocols

5.6: Troubleshooting Application Connectivity Issues

MODULE 06: Application Deployment and Security

6.1: Understanding Deployment Choices with Different Models

6.2: Creating and Deploying a Sample Application

6.3: Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)

6.4: Networks for Application Development and Security

6.5: Securing Applications

MODULE 07: Infrastructure and Automation

7.1: Automating Infrastructure with Cisco

7.2: DevOps and SRE

7.3: Basic Automation Scripting

7.4: Automation Tools

7.5: Infrastructure as Code

7.6: Automating testing

7.7: Network simulation

7.8: Infrastructure and Automation Summary

MODULE 08: Cisco Platforms and Development

8.1: Introduction to Cisco Platforms

8.2: Cisco SDKs

8.3: Understanding Network Programmability and Device Models

8.4: Cisco Network Management

8.5: Cisco Compute Management

8.6: Cisco Collaboration Platforms

8.7: Cisco Security Platforms

Xem ưu đãi tháng này

Để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn lộ trình học chuẩn, các bạn đăng ký thông tin tại đây:

 

 

Khóa học khác

Chuyên gia Lập trình Quốc tế là một trong các ngành đào tạo của chương trình BTEC tại BKACAD, chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, mục tiêu của chuyên ngành nhằm cung cấp cho học viên: Nền tảng kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình… Kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Java, .Net…

Chuyên ngành Quản trị mạng máy tính là một trong các chương trình ngành đào tạo của Chương trình BTEC tại BKACAD, chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, mục tiêu của chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên: Nền tảng kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng Quốc tế Khả năng nghiên cứu, thiết kế, phát triển, vận hành và duy trì mạng máy tính và bảo mật hệ thống mạng Quốc tế Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường Quốc tế