Khóa học IoT - Internet of Things

Chương trình đào tạo

Khóa học IoT - Internet of Things

Khóa học IoT - Internet of Things

11:58 15/05/2017
Khóa học IoT - Internet of Things

Thời lượng: 60h

Mục tiêu:

Chương trình cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về IoT và cơ hội phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực IoT. Khoá học giúp bạn có đủ tự tin nắm bắt nhanh chóng công nghệ IoT từ đó có thể quản lý hệ thống cũng như phát triển, sản xuất các sản phẩm, xây dựng ý tưởng kinh doanh giải pháp IoT. 

Đối tượng: Sv, người đi làm yêu thích CNTT

Giáo trình: Cisco

Kiến thức đạt được:

 

 • Hiểu và giải thích được các khái niệm cũng như thách thức của nền kinh tế khi chuyển sang IoT
 • Xây dựng giải pháp cho các hệ thống IoT
 • Hệ thống Data center và các hoạt động phân tích dữ liệu
 • Tham gia hoạt động nhóm nhằm phát triển, sản xuất các sản phẩm một cách nhanh chóng và xây dựng ý tưởng kinh doanh giải pháp IoT
 • Có khả năng quản trị hệ thống IoT, sản xuất sản phẩm IoT cụ thể sau khóa học

 

Nội dung khóa học

 

Module I: Connecting Things

 • Things and Connections
 • Sensors, Actuators, and Microcontrollers
 • Software is Everywhere
 • Fog Networks and Cloud Services
 • Industrial IoT Applications
 • Create IoT Solution

 

Module II: Big data & Analytics

 • Data and the Internet of Things
 • Fundamentals of Data Analytics
 • Exploratory Data Analytics
 • Introduction to Machine Learning
 • Storytelling with Data
 • Introduction to Data Center & Data Engineering

 

Module III: Hackathon Playbook

Học viên làm việc theo nhóm để phát triển các ý tưởng, thực thi sản xuất các mẫu mô hình thực tế và học cách trình bày sản phẩm đó trước các nhà đầu tư hoặc trong cuộc thi sáng tạo

Hackathon Playbook là bản hướng dẫn về cách sử dụng các mẫu trình bày, giới thiệu sản phẩm trong các cuộc thi về IoT. Nội dung được tổng hợp dựa trên sự thành công của các cuộc thi IoT tổ chức bởi chương trình học viện mạng Cisco và các tổ chức khác trên thế giới.

 

Khóa học khác

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về giao thức định tuyến BGP – giao thức định tuyến được sử dụng rộng rãi trên Internet, trong các nhà cung cấp dịch vụ ISP và trong các công ty đa chi nhánh, đa quốc gia.

Chương trình học Thiết Kế Đồ Hoạ giúp bạn trở thành một Graphic Designer Toàn Diện từ Tư Duy Hình Ảnh, Mỹ Thuật Sáng Tạo đến Kỹ Năng Thiết Kế Chuyên Ngành.