Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

Chương trình đào tạo

Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

16:10 05/08/2015
Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

Thời lượng: 40h

Mục tiêu:

Khóa học cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị, cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c Nền tảng về quản trị Oracle Database Quản trị User, Tablespace, Datafile, Schema, Tunning, Backup, ... Quản trị Oracle 12c trên hệ điều hành Linux Rèn luyện và phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả Oracle Database, cấu hình môi trường mạng Oracle và thực hiện việc bảo trì dữ liệu. Cung cấp, cập nhật những đặc điểm, tính năng mới của Oracle 12c

Đối tượng: Là các cán bộ lập trình, quản trị, các chuyên gia IT. Các kỹ sư phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle 11g muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức phiên bản Oracle 12c

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

 

 • Cài đặt lưới cơ sở hạ tầng Oracle cho một máy chủ độc lập.
 • Sử dụng Oracle Restart để quản lý các thành phần.
 • Nâng cấp một cơ sở dữ liệu Oracle hiện có lên phiên bản Oracle 12c.
 • Tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa và cung cấp cơ sở dữ liệu cắm.
 • Tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu Oracle sơ thẩm.
 • Tạo và quản lý các cấu trúc lưu trữ.
 • Tạo và quản lý người sử dụng.
 • Giám sát các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất.
 • Tìm hiểu thông tin cơ bản về sao lưu và phục hồi kỹ thuật.
 • Sử dụng Hỗ trợ Workbench Oracle và My Oracle Support để cập nhật phần mềm Oracle.

 

Nội dung khóa học:

 • Khám phá kiến thiết và tổ chức bên trong của CSDL Oracle
 • Quản lý Quản lý Oracle Database Instance
 • Cấu hình môi trường mạng trong Oracle
 • Quản lý cấp phát lưu trữ
 • Quản lý bảo mật cho người dùng
 • Quản lý truy cập đồng thời của dữ liệu
 • Quản lý dữ liệu UNDO
 • Phương pháp triển khai kiểm định CSDL Oracle
 • Bảo hành, bảo trì CSDL
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý tính tối ưu hóa của CSDL
 • Quản lý nguồn lực sử dụng công cụ quản lý nguồn lực dữ liệu
 • Tự động hóa công việc sử dụng công cụ Oracle Scheduler
 • Quản lý không gian
 • Sao lưu và phục hồi CSDL
 • Di chuyển dữ liệu
 • Làm việc với hỗ trợ kỹ thuật của Oracle

 

 

 

Khóa học khác

Năm học 2024 – 2025, tạo điều kiện cho các bạn đam mê về Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Thiết kế đồ họa tăng cơ hội nhập học tại trường, Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD áp dụng thêm hình thức xét tuyển học ba THPT dành cho Chương trình đào tạo thực hành BTEC. Điểm học bạ THPT cả năm 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bao gồm các khối A, A1, B, D đạt từ 20 điểm trở lên.

Khóa học dành cho Người đi làm đã làm Business Analyst trên 3 năm kinh nghiệm, có nhu cầu thi các chứng chỉ của IIBA (CCBA, CBAP)