KHÓA HỌC CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNP ENTERPRISE

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNP ENTERPRISE

KHÓA HỌC CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNP ENTERPRISE

16:03 11/05/2020
KHÓA HỌC CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNP ENTERPRISE

Thời lượng:

Mục tiêu:

Chương trình đào tạo và chứng nhận CCNP Enterprise cung cấp các kỹ năng thực tế, tập trung vào công việc trong các lĩnh vực chính. CCNP Enterprise cung cấp những kiến thức cần có để giúp học viên có thể vươn cao trong lĩnh vực công việc của mình.

Đối tượng: Sinh viên và kỹ sư CNTT hoặc Điện tử Viễn thông, nhân sự phòng kỹ thuật, công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp

Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Cisco

Kiến thức đạt được:

Triển khai và vận hành công nghệ mạng lõi doanh nghiệp của Cisco (ENCOR) v1.0

Khóa học v1.0 triển khai và vận hành công nghệ mạng lõi doanh nghiệp của Cisco (ENCOR) cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình, khắc phục sự cố, quản lý mạng không dây và có dây của doanh nghiệp. Học viên cũng sẽ học cách thực hiện các nguyên tắc bảo mật trong mạng doanh nghiệp và cách thiết kế mạng bao phủ bằng cách sử dụng các giải pháp như SD-Access và SD-WAN.

Khóa học này giúp học viên chuẩn bị tham gia kỳ thi 350-401 Triển khai công nghệ mạng lõi doanh nghiệp của Cisco (ENCOR), một phần của bốn chứng chỉ mới:

● CCNP Doanh nghiệp (CCNP Enterprise)

● CCIE Cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp (CCIE Enterprise Infrastructure)

● CCIE Mạng không dây doanh nghiệp (CCIE Enterprise Wireless)

● Chuyên gia được chứng nhận của Cisco – Mạng lõi doanh nghiệp (Cisco Certified Specialist – Enterprise Core).

Học viên sẽ được đạt được nhưng lợi ích như thế nào:

Khóa học này sẽ giúp học viên:

● Cấu hình, khắc phục sự cố và quản lý mạng không dây và có dây của doanh nghiệp.

● Thực hiện các nguyên tắc bảo mật trong mạng doanh nghiệp.

● Giúp học viên chuẩn bị tham gia kỳ thi 350-401 Triển khai công nghệ lõi mạng doanh nghiệp của Cisco (ENCOR).

Ai nên đăng ký:

● Kỹ sư mạng trung cấp

● Quản trị viên mạng

● Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng

● Kỹ thuật viên trợ giúp

Các lĩnh vực công nghệ:

● Mạng doanh nghiệp

● Định tuyến và chuyển mạch

Chi tiết khóa học

Mục tiêu

Sau khi tham gia khóa học này, học viên sẽ có thể:

● Minh họa mô hình và kiến ​​trúc thiết kế mạng phân cấp bằng cách sử dụng các lớp truy cập, phân phối và các lớp lõi.

● So sánh và đối chiếu các cơ chế và hoạt động chuyển đổi phần cứng và phần mềm khác nhau, đồng thời xác định Bộ nhớ địa chỉ nội dung Ternary (TCAM) và Bộ nhớ địa chỉ nội dung (CAM), cùng với chuyển đổi quy trình, chuyển đổi nhanh và các khái niệm chuyển tiếp nhanh của Cisco.

● Khắc phục sự cố kết nối lớp 2 bằng Vlan và đường trunk.

● Triển khai mạng chuyển mạch dự phòng bằng Giao thức Spanning Tree.

● Xử lý sự cố tổng hợp liên kết bằng Etherchannel.

● Mô tả các tính năng, số liệu và khái niệm lựa chọn đường dẫn của Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao (EIGRP).

● Triển khai và tối ưu hóa giao thức OSPFv2 và OSPFv3, bao gồm các phần phụ, loại gói và khu vực, tóm tắt và lọc tuyến cho IPv4 và IPv6.

● Thực hiện định tuyến liên tên miền Giao thức cổng ngoài (EBGP), lựa chọn đường dẫn và kết nối mạng đơn và kép.

● Triển khai dự phòng mạng bằng các giao thức bao gồm Giao thức Hot Standby Routing Protocol (HSRP) và Giao thức Virtual Router Rendundacy Protocol (VRRP).

● Triển khai kết nối internet trong doanh nghiệp bằng Dịch địa chỉ mạng tĩnh và động (NAT).

● Mô tả công nghệ ảo hóa của máy chủ, thiết bị chuyển mạch và các thiết bị và thành phần mạng khác nhau.

● Triển khai các công nghệ lớp như Định tuyến và Chuyển tiếp ảo (VRF), Đóng gói định tuyến chung (GRE), VPN và Giao thức phân tách định danh vị trí (LISP).

● Mô tả các thành phần và khái niệm của mạng không dây bao gồm các đặc tính của Radio Frequecy (RF) và ăng-ten, và xác định các tiêu chuẩn không dây cụ thể.

● Mô tả các mô hình triển khai không dây khác nhau có sẵn, bao gồm triển khai Access Point (AP) và thiết kế dựa trên đám mây trong kiến ​​trúc Wireless LAN Controller của Cisco (WLC).

● Mô tả dịch vụ chuyển vùng và định vị không dây.

● Mô tả cách các AP giao tiếp với WLC để có được phần mềm, cấu hình và quản lý tập trung.

● Cấu hình và xác minh Extensible Authentication Protocol (EAP), WebAuth và Pre-Shared Key (PSK) trên WLC.

● Khắc phục sự cố kết nối máy khách không dây bằng nhiều công cụ có sẵn khác nhau.

● Khắc phục sự cố mạng Doanh nghiệp bằng các dịch vụ như Network Time Protocol (NTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS®) IP Service Level Agreements (SLAs), NetFlow và Cisco IOS Embedded Manager

● Giải thích việc sử dụng các công cụ phân tích và khắc phục sự cố mạng có sẵn, bao gồm các lệnh hiển thị và gỡ lỗi, cũng như các cách thực hành tốt nhất trong khắc phục sự cố.

● Cấu hình quyền truy cập quản trị an toàn cho các thiết bị Cisco IOS bằng quyền truy cập Giao diện dòng lệnh (CLI), Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), Danh sách điều khiển truy cập (ACL) và Secure Shell SSH và khám phá các khái niệm làm cứng thiết bị để bảo mật thiết bị từ các ứng dụng kém an toàn hơn, chẳng hạn như Telnet và HTTP.

● Thực hiện việc mở rộng quản trị bằng cách sử dụng Authentication, Authorization và Accouting (AAA) và cơ sở dữ liệu cục bộ, trong khi khám phá các tính năng và lợi ích.

● Mô tả kiến ​​trúc bảo mật mạng doanh nghiệp, bao gồm mục đích và chức năng của VPN, bảo mật nội dung, ghi nhật ký, bảo mật điểm cuối, tường lửa và các tính năng bảo mật khác.

● Giải thích mục đích, chức năng, tính năng và quy trình làm việc của Cisco DNA CenterTM Assurance for Intent-Based Networking, để hiển thị mạng, giám sát chủ động và trải nghiệm ứng dụng.

● Mô tả các thành phần và tính năng của giải pháp Cisco SD-Access, bao gồm các nút, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu, đồng thời minh họa mục đích và chức năng của các cổng LAN mở rộng ảo (VXLAN).

● Xác định các thành phần và tính năng của các giải pháp SD-WAN của Cisco, bao gồm mặt phẳng điều phối, mặt phẳng quản lý, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu.

● Mô tả các khái niệm, mục đích và tính năng của các giao thức phát đa hướng, bao gồm Giao thức quản lý nhóm Internet (IGMP) v2 / v3, chế độ dày đặc / chế độ rải rác độc lập giao thức (PIM) và các điểm hẹn.

● Mô tả các khái niệm và tính năng của Chất lượng dịch vụ (QoS) và mô tả nhu cầu trong mạng doanh nghiệp.

● Giải thích các thành phần và điều kiện Python cơ bản bằng cách viết và phân tích tập lệnh.

● Mô tả các giao thức lập trình mạng như Giao thức cấu hình mạng (NETCONF) và RESTCONF.

● Mô tả API trong Trung tâm DNA của Cisco và vManage.

Điều kiện tiên quyết

Kiến thức và kỹ năng học viên nên có trước khi tham gia khóa học này:

● Triển khai mạng LAN doanh nghiệp.

● Hiểu biết cơ bản về định tuyến doanh nghiệp và kết nối không dây.

● Hiểu biết cơ bản về kịch bản Python.

Nét chính:

● Kiểm tra kiến ​​trúc mạng doanh nghiệp của Cisco

● Hiểu đường dẫn chuyển mạch của Cisco

● Triển khai kết nối mạng LAN Campus

● Xây dựng cấu trúc liên kết chuyển đổi dự phòng

● Thực hiện Layer 2 Port Aggregation

● Hiểu EIGRP

● Triển khai OSPF

● Tối ưu hóa OSPF

● Khám phá EBGP

● Triển khai dự phòng mạng

● Triển khai NAT

● Giới thiệu các giao thức và kỹ thuật ảo hóa

● Hiểu các mạng riêng và giao diện ảo

● Hiểu nguyên tắc không dây

● Kiểm tra các tùy chọn triển khai không dây

● Hiểu dịch vụ chuyển vùng và chuyển vùng không dây

● Kiểm tra hoạt động AP không dây

● Hiểu xác thực ứng dụng khách không dây

● Khắc phục sự cố kết nối máy khách không dây

● Giới thiệu giao thức Multicast

● Giới thiệu QoS

● Triển khai dịch vụ mạng

● Sử dụng các công cụ phân tích mạng

● Thực hiện bảo mật cơ sở hạ tầng

● Thực hiện kiểm soát truy cập an toàn

● Hiểu kiến ​​trúc bảo mật mạng doanh nghiệp

● Khám phá Tự động hóa và Đảm bảo bằng Trung tâm DNA của Cisco

● Kiểm tra Giải pháp truy cập SD của Cisco

● Tìm hiểu các Nguyên tắc Hoạt động của Giải pháp SD-WAN của Cisco

● Hiểu những điều cơ bản về lập trình Python

● Giới thiệu các giao thức lập trình mạng

● Giới thiệu API trong Cisco DNA Center và vManage

Các bài thực hành chính:

● Nghiên cứu bảng CAM

● Phân tích Cisco Express Forwarding

● Khắc phục sự cố Vlan và Trunk

● Điều chỉnh giao thức Spanning Tree (STP) và cấu hình giao thức Rapid Spanning Tree (RSTP)

● Định cấu hình giao thức Multiple Spanning Tree

● Khắc phục sự cố EtherChannel

● Triển khai OSPF đa khu vực

● Thực hiện điều chỉnh OSPF

● Áp dụng Tối ưu hóa OSPF

● Triển khai OSPFv3

● Cấu hình và xác minh Single-Homed EBGP

● Thực hiện Hot Standby Routing Protocol (HSRP)

● Cấu hình Virtual Router Rendundacy Protocol (VRRP)

● Thực hiện NAT

● Cấu hình và xác minh định tuyến và chuyển tiếp ảo (VRF)

● Cấu hình và xác minh Generic Routing Encapsulation (GRE)

● Cấu hình Static Virtual Tunnel Interface (VTI) Point to Point Tunnels

● Định cấu hình Xác thực ứng dụng khách không dây trong triển khai tập trung

● Khắc phục sự cố kết nối máy khách không dây

● Cấu hình Syslog

● Cấu hình và xác minh NetFlow

● Cấu hình Trình quản lý sự kiện nhúng Cisco IOS (EEM)

● Khắc phục sự cố kết nối và phân tích lưu lượng truy cập với Ping, Traceroute và gỡ lỗi

● Cấu hình và xác minh SLA IP của Cisco

● Cấu hình ACL tiêu chuẩn và mở rộng

● Cấu hình chính sách điều khiển mặt phẳng điều khiển

● Triển khai AAA cục bộ và dựa trên máy chủ

● Viết và khắc phục sự cố tập lệnh Python

 

Triển khai dịch vụ và định tuyến nâng cao dành cho doanh nghiệp của Cisco (ENARSI) v1.0

Dịch vụ và định tuyến nâng cao dành cho doanh nghiệp của Cisco (ENARSI) v1.0 cung cấp cho học viên kiến ​​thức cần thiết để cài đặt, cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố mạng doanh nghiệp. Khóa học này bao gồm các công nghệ định tuyến và cơ sở hạ tầng tiên tiến, mở rộng về các chủ đề được đề cập trong khóa học Công nghệ mạng lõi doanh nghiệp của Cisco (ENCOR) v1.0.

Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho bài kiểm tra, Triển khai các dịch vụ và định tuyến nâng cao doanh nghiệp của Cisco (300-410 ENARSI), dẫn đến CCNP Enterprise và Chuyên gia được chứng nhận của Cisco - Chứng nhận triển khai cơ sở hạ tầng nâng cao cho doanh nghiệp.

Học viên sẽ đạt được lợi ích như thế nào.

Khóa học này sẽ giúp học viên:

● Thu thập kiến ​​thức cần để cài đặt, định cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố mạng doanh nghiệp

● Đủ điều kiện cho các công việc ở cấp độ chuyên nghiệp trong định tuyến và dịch vụ

● Chuẩn bị cho kỳ thi Dịch vụ và định tuyến nâng cao dành cho doanh nghiệp của Cisco (300-410 ENARSI), sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2020

Những gì mong đợi trong kỳ thi

Khóa học này sẽ giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi Dịch vụ và định tuyến nâng cao của Cisco Enterprise (300-410 ENARSI). Bài kiểm tra này kiểm tra kiến ​​thức của học viên về triển khai và xử lý sự cố cho các công nghệ và dịch vụ định tuyến tiên tiến. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2020.

Sau khi học viên vượt qua 300-410 ENARSI:

● Học viên đạt được Chuyên gia được Chứng nhận của Cisco - Chứng nhận Triển khai Cơ sở hạ tầng Nâng cao cho Doanh nghiệp.

● Học viên đáp ứng yêu cầu tập trung cho chứng nhận CCNP Enterprise mới. Để hoàn thành chứng nhận CCNP Enterprise của mình, hãy vượt qua bài kiểm tra lõi doanh nghiệp, Triển khai công nghệ lõi mạng doanh nghiệp của Cisco (350-401 ENCOR).

Ai nên đăng ký

● Kỹ sư mạng doanh nghiệp

● Kỹ sư hệ thống

● Quản trị viên hệ thống

● Quản trị viên mạng

Lĩnh vực công nghệ

● Mạng doanh nghiệp

● Định tuyến và chuyển mạch

Chi tiết khóa học

Mục tiêu

Sau khi tham gia khóa học này, học viên sẽ có thể:

● Cấu hình Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao (EIGRP) cổ điển và đặt tên EIGRP cho IPv4 và IPv6

● Tối ưu hóa classic EIGRP và named EIGRP cho IPv4 và IPv6

● Khắc phục sự cố classic EIGRP và named EIGRP cho IPv4 và IPv6

● Cấu hình giao thức OSPFv2 và OSPFv3 trong môi trường IPv4 và IPv6

● Tối ưu hóa OSPFv2 và OSPFv3

● Khắc phục sự cố OSPFv2 cho IPv4 và OSPFv3 cho IPv4 và IPv6

● Thực hiện phân phối lại tuyến đường bằng cơ chế lọc

● Khắc phục sự cố phân phối lại

● Thực hiện kiểm soát đường dẫn bằng cách sử dụng Định tuyến dựa trên chính sách (PBR) và thỏa thuận cấp độ dịch vụ IP (SLA)

● Cấu hình Giao thức Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP) trong môi trường IPv4 và IPv6

● Tối ưu hóa MP-BGP trong môi trường IPv4 và IPv6

● Khắc phục sự cố MP-BGP cho IPv4 và IPv6

● Mô tả các tính năng của Chuyển mạch nhãn đa kênh (MPLS)

● Mô tả các thành phần kiến ​​trúc chính của MPLS VPN

● Xác định chức năng định tuyến và chuyển tiếp gói cho VPN MPLS

● Giải thích cách các gói được chuyển tiếp trong môi trường MPLS VPN

● Triển khai VPN đa điểm động của Cisco Internetwork (IOS®) (DMVPN)

● Thực hiện giao thức cấu hình cấp phát địa chỉ IP động (DHCP)

● Mô tả các công cụ có sẵn để bảo mật IPV6

● Khắc phục sự cố các tính năng bảo mật của bộ định tuyến của Cisco

● Khắc phục sự cố bảo mật và dịch vụ cơ sở hạ tầng

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tham gia khóa học này, học viên nên có:

● Hiểu biết chung về các nguyên tắc cơ bản của mạng

● Kiến thức cơ bản về cách triển khai mạng LAN

● Hiểu biết chung về cách quản lý thiết bị mạng

● Hiểu biết chung về cách bảo mật thiết bị mạng

● Kiến thức cơ bản về tự động hóa mạng

Các khóa học này của Cisco được khuyến nghị để giúp học viên đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

● Triển khai và vận hành Công nghệ lõi mạng doanh nghiệp của Cisco (ENCOR) v1.0

● Kết nối các thiết bị kết nối mạng của Cisco, Phần 1 v3.0

● Kết nối các thiết bị kết nối mạng của Cisco, Phần 2 v3.0

Nét chính:

● Triển khai EIGRP

● Tối ưu hóa EIGRP

● Khắc phục sự cố EIGRP

● Triển khai OSPF

● Tối ưu hóa OSPF

● Khắc phục sự cố OSPF

● Thực hiện giao thức Internal Border Gateway Protocol (IBGP)

● Tối ưu hóa BGP

● Triển khai MP-BGP

● Khắc phục sự cố BGP

● Cấu hình phân phối lại (redistribution)

● Khắc phục sự cố phân phối lại

● Thực hiện kiểm soát đường dẫn

● Khám phá MPLS

● Giới thiệu Kiến trúc MPLS L3 VPN

● Giới thiệu Định tuyến VPN MPLS L3

● Cấu hình Định tuyến và Chuyển tiếp ảo (VRF) -Lite

● Triển khai DMVPN

● Triển khai DHCP

● Khắc phục sự cố DHCP

● Giới thiệu IPv6 First Hop Security

● Bảo mật Bộ định tuyến của Cisco

● Khắc phục sự cố dịch vụ và bảo mật cơ sở hạ tầng

Những bài thực hành chính:

● Cấu hình EIGRP bằng Classic Mode và Named Mode cho IPv4 và IPv6

● Xác minh Bảng cấu trúc liên kết EIGRP

● Cấu hình Định tuyến sơ khai EIGRP, Tóm tắt và Định tuyến mặc định

● Cấu hình Xác thực và Cân bằng tải EIGRP

● LAB: Khắc phục sự cố EIGRP

● Cấu hình OSPFv3 cho IPv4 và IPv6

● Xác minh cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết

● Cấu hình các khu vực sơ khai và tóm tắt OSPF

● Định cấu hình Xác thực OSPF

● Khắc phục sự cố OSPF

● Thực hiện phân phối lại giao thức định tuyến

● Thao tác phân phối lại

● Thao tác phân phối lại bằng Bản đồ tuyến

● Khắc phục sự cố phân phối lại

● Thực hiện PBR

● Cấu hình IBGP và Giao thức Extenal Border Gateway Protocol (EBGP)

● Thực hiện lựa chọn đường dẫn BGP

● Cấu hình các tính năng nâng cao của BGP

● Cấu hình bộ phản xạ tuyến đường BGP

● Định cấu hình MP-BGP cho IPv4 và IPv6

● Khắc phục sự cố BGP

● Thực hiện PBR

● Định cấu hình Định tuyến với VRF-Lite

● Triển khai Cisco IOS DMVPN

● Lấy địa chỉ IPv6 một cách linh hoạt

● Khắc phục sự cố DHCPv4 và DHCPv6

● Khắc phục sự cố Danh sách điều khiển truy cập IPv4 và IPv6 (ACL)

● Cấu hình và xác minh chính sách Control Plane Policing

● Cấu hình và xác minh Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)

● Khắc phục sự cố Giao thức quản lý mạng: Lab 1

● Khắc phục sự cố Giao thức quản lý mạng: Lab 2

Xem ưu đãi tháng này

Để được hướng dẫn các chính sách ưu đãi và tư vấn lộ trình học, các bạn đăng ký thông tin tại đây:

 

 

Khóa học khác

Thông tin về Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình tại Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, các công việc như: Thiết kế các hệ thống mạng an toàn và bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng, chống tấn công lạ,.. luôn cần đến các chuyên viên quản trị mạng và bảo mật hệ thống.