Lập trình Android - BCSE in Android Development

Chương trình đào tạo

Lập trình Android - BCSE in Android Development

Lập trình Android - BCSE in Android Development

15:22 11/01/2016
Lập trình Android - BCSE in Android Development

Thời lượng:

Mục tiêu:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

BCSE in Android Development

(Chứng chỉ Lập trình ứng dụng Android)

Thời lượng: 98 giờ + 2 tháng huấn luyện dự án tại BSC (BKACAD Software Center)

Giới thiệu tổng quan: 

Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (Bachkhoa Information Technology Academy – BKACAD) là Đơn vị đào tạo CNTT chuẩn quốc tế và trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Được thành lập từ năm 2004, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) là đối tác hàng đầu của các hãng như Cisco, Microsoft, Oracle, VUE, Prometric tại Việt Nam và đã tổ chức thành công hàng trăm khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn về quản trị mạng, quản trị hệ thống, lập trình, bảo mật và kiểm thử phần mềm cho các cơ quan tổ chức, công ty, và sinh viên các trường đại học trong cả nước.

BCSE (“BKACAD Certified Software Engineer”) là chứng chỉ dạy nghề Quốc tế được cấp cho Học viên hoàn thành khóa học chuyên sâu về một công nghệ lập trình tại BKACAD. Không chỉ được các doanh nghiệp công nhận và đánh giá cao về tính chất thực nghiệp, chứng chỉ BCSE cũng có thể được sử dụng để xin miễn môn khi đăng ký các khóa học có văn bằng cao hơn tại Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD).

Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng: 

  • Xây dựng phần mềm giải trí trên Android: nghe nhạc, xem phim, đọc truyện
  • Phát triển ứng dụng trò chơi, học tập: Ai là triệu phú, Hãy chọn giá đúng, Học Tiếng Anh, …
  • Hiểu biết và xây dựng ứng dụng Chat, ứng dụng kết nối Google Map và Facebook
  • Xây dựng ứng dụng tổng đài tin nhắn, backup contact, backup message, và email marketing
  • Am hiểu webservice để phát triển ứng dụng kết nối dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ chứng khoán, dự báo thời thời tiết
  • Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp.

Ai có thể tham gia khóa học:

  • Tất cả đối tượng có tư duy logic và đam mê lập trình Mobile.

Văn bằng/ Chứng nhận:

  • Chứng chỉ Lập trình ứng dụng Android (BCSE in Android Development) do Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) cấp
  • Chứng chỉ Lập trình ứng dụng Android thực hành sau khi hoàn thành 2 tháng huấn luyện tại Trung tâm phần mềm BKACAD do BKACAD cấp.
  • Chứng chỉ Quốc tế  Android Development Thi tại trung tâm khảo thí Quốc tế Pearson VUE

Nội dung khóa học:

Phần I: Học tại BKACAD

Module 1: Lập trình Java (30h)

*      Bài 1: Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

*      Bài 2: Câu lệnh điều khiển

*      Bài 3: Giới thiệu về lặp và các câu lệnh nhảy

*      Bài 4: Mảng một chiều và nhiều chiều

*      Bài 5: Phương thức trong lập trình hướng đối tượng

*      Bài 6: Khái niệm lớp, nạp chồng phương thức

*      Bài 7: Kế thừa và đa hình

*      Bài 8: Interface, Abstract class, package, Access modifier trong Java

*      Bài 9: Exception

*      Bài 10: Viết chương trình xử lý đa luồng (Multi threading)

*      Bài 11: Làm việc với File văn bản

*      Bài 12: Làm việc File nhị phân

*      Bài 13: Collection API

*      Bài 14: Xử lý XML bằng Document Object Model(DOM)

*      Bài 15: Xử lý XML bằng SAX và STAX

Module 2: Lập trình Android (66h) 

   Bài 1: Giới thiệu về Android và cài đặt môi trường phát triển

   Bài 2: Activity và Intent

   Bài 3: Bố cục giao diện màn hình (Android layout)

   Bài 4: Control cơ bản (Basic views)

   Bài 5: Control nâng cao (Listview, Spinner)

   Bài 6: Control nâng cao (Gridview, Gallery view,…)

   Bài 7:  Customize control

   Bài 8: Giới thiệu về CSDL

   Bài 9: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL

   Bài 10: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML

   Bài 11: Câu lệnh Select

   Bài 12: Thao tác kết nối dữ liệu (Join) phần 1

   Bài 13: Thao tác kết nối dữ liệu (Join) phần 2

   Bài 14: SQLite data persistence phần 1

   Bài 15: SQLite data persistence phần 2

   Bài 16: SQLite data persistence phần 3

   Bài 17: File data persistence

   Bài 18: SharedPreferences

   Bài 19: Content Provider

   Bài 20: Xử lý tin nhắn và Email

   Bài 21: Giới thiệu về Web service

   Bài 22: Gọi webservice từ Android phần 1

   Bài 23: Gọi webservice từ Android phần 2

   Bài 24: JSON

   Bài 25: Service và BroadCastReceiver

   Bài 26: Multi threading và Asyntask

   Bài 27: Networking APIs

   Bài 29: Google APIs

   Bài 30: Facebook APIs

   Bài 31: Multimedia APIs

   Bài 32: Ôn tập

   Bài 33: Ôn tập

Phần II: 2 tháng huấn luyện tại Trung tâm phần mềm BKACAD (BSC) 

 

Khóa học khác

Khoá học CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK (PYTHON) cung cấp kiến thức thực tế giúp học viên có thể xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh bằng Framework Django.

Khóa học MICROSOFT EXCEL cơ bản cho các bạn mới bắt đầu và các bạn đã học qua Excel nhưng chưa thành thạo.