Securing Networks with Cisco Routers and Switches

Chương trình đào tạo

Securing Networks with Cisco Routers and Switches

Securing Networks with Cisco Routers and Switches

11:34 04/06/2012
Securing Networks with Cisco Routers and Switches

Thời lượng:

Mục tiêu:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

Securing Networks with Cisco Routers and Switches
(CCNP-Security / Secure 642-637)

Yêu cầu học viên

Học viên khi tham gia khóa học này cần có các kiến thức cơ bản về bảo mật hoặc đã có những chứng chỉ sau:
Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate (CCNA)  
•    Interconnecting Cisco Network Devices 1 (ICND1)
•    Interconnecting Cisco Network Devices 2 (ICND2)
Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
•    Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)
•    Working knowledge of the Microsoft Windows operating system

Nội dung khóa học

SECURE là một course trong chương trình CCNP security. Khóa học cung cấp cho các kỹ sư bảo mật mạng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo bảo mật cho hệ thống phần mềm Cisco IOS router và switch. Học viên hoàn thành khóa học có thể bảo đảm bảo mật cho môi trường mạng bằng cách sử dụng các tính năng cài đặt và cấu hình trong Cisco IOS, chẳng hạn như FIREWALL, VPN, IPSEC… Khóa học cũng tập trung vào các cách thức xử lý sự cố của hệ thống

Thời lượng: 60h

Module 1: Triển khai Cisco IOS làm nền tảng bảo vệ mạng

•    Deploying Network Foundation Protection Controls
•    Thực thi kiểm soát an ninh cho mặt phẳng dữ liệu
•    Thực thi các dịch vụ mạng Cisco Identity-Based
•    Thực thi các tính năng 802.1x
•    Kiểm soát an ninh cho mặt phẳng định tuyến
•    Kiểm soát an ninh cho mặt phẳng điều khiển
•    Kiểm soát an ninh cho mặt phẳng quản lý

Module 2: Thực thi các tính năng điều khiển và ngăn chặn các nguy sử dụng Cisco IOS

•    Triển khai NAT
•    Triển khai Zone-Based firewall cơ bản
•    Triển khai Zone-Based firewall nâng cap
•    Triển khai Cisco IOS IPS

Module 3: Triển khai VPN Site-to-Site trên Cisco IOS

•    Công nghệ và kiến trúc VPN Site-to-Site
•    Triển khai VTI-Based Site-to-Site IPsec VPNs
•    Triển khai xác thực mở rộng trong Site-to-Site IPsec VPNs
•    Triển khai DMVPNs
•    Triển khai tính sẵn sàn cao trong Tunnel-Based IPsec VPNs
•    Triển khai GET VPN

Module 4: Triển khai remote access VPN trên Cisco IOS

•    Kiến trúc và công nghệ Remote-Access VPN
•    Triển khai giải pháp remote-access sử dụng SSL VPN
•    Triển khai giairp háp Remote Access sử dụng Cisco Easy VPN

 

Khóa học khác

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD, thành viên thuộc hệ thống BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin phương thức tuyển sinh các chuyên ngành BTEC năm 2024. Theo đó, có 4 phương thức và tuyển sinh các chương trình đào tạo thích ứng với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Oracle 11g là CSDL hoàn hảo cho mô hình máy tính mạng lưới với chất lượng cao và chi phí đầu tư rất thấp, dễ dàng sử dụng và quản lý.